Links

Dansk Byggeri:
Almen information
http://www.danskbyggeri.dk/

Dansk Byggeri:
Lokal Vejle 
www.lokalforeningvejle.dk

Kloakkontrol:
Herfra kan udprintes blanketter
http://www.kloakkontrol.dk/

Kort over Vejle:
Herfra kan du finde kort over din egen adresse
http://gis.vejle.dk
 
Minirensningsanlæg:
Her kan du læse om og se hvordan rensning af spillevand i det åbne land kan foregå, vandet fra en minirensningsanlæg må ledes i dræn og vandløb. man slipper for nedsivning.
http://www.watersystems.dk/

Salg af nyt og brugt staldinventar samt betonelementer fra Give Beton:
Staldmæglerne A/S
http://www.staldmaeglerne.dk